Nincs aktuális esemény.
Megújuló egyetem a gazdaság szolgálatában PDF Nyomtatás E-mail

Félidőhöz érkezett a Széchenyi István Egyetemen (SZE-Győr) zajló, mintegy 15 milliárd forint összköltségvetésű átfogó intézményfejlesztési program, amelyet az Új Magyarország Fejlesztési Terv tizenhét projektje mellett sajáterős beruházások tesznek teljessé. A fejlesztés minden tekintetben átformálja, dinamizálja az eddig is rugalmas reagálási és együttműködési képességéről ismert egyetemet. A megújulás központi elemének tekinthető építkezés végéhez közeledve elkezdődött az új épületek műszaki átadása, amely jó alkalmat ad arra, hogy a már látható körvonalak mentén képet kapjunk az egyetem új funkcióiról, jövőbeni szolgáltatásairól.

Új terek, új eszközök

A leglátványosabb egyetemi fejlesztések kétségkívül az infrastruktúra területét érintik. Az Új-Tudástér és az INNO-Share révén új épületekkel bővül a kampusz, ezáltal közel 13.000 négyzetméterrel, mintegy 30%-kal növekszik az intézmény képzési funkciójú alapterülete. Megtörtént továbbá a hallgatói centrum és a laborépület előadótermének belső felújítása – így foglalhatnánk össze röviden a műszaki, azon belül is a járműipari képzést kiemelten támogató, TIOP 1.3.1. konstrukcióban megvalósuló projekt építkezési vonatkozású részleteit, amelyet sajáterős beruházásként két parkolóház kivitelezése egészít ki. A projekt részeként bő egymilliárd forintból zajlik olyan új szoftverek, laboreszközök beszerzése, amelyek hozzásegítik az intézményt, hogy naprakész, XXI. századi tudást kínáljon hallgatói, tudományos és gazdasági partnerei számára. Példaként említhető a CT röntgengép, vagy a mágneses repedésvizsgáló, amelyek ipari termékek, alkatrészek roncsolásmentes analízisét teszik lehetővé. További félmilliárd forintból IT-fejlesztéseket hajt végre az egyetem, amelyek elsősorban az új épületeket érintik.

S bár az építkezés a műszaki átadás lezárulásával még idén véget ér, ez csupán a teljes kivitelezés első ütemét jelenti. Most veszi kezdetét a belső kialakítás, a bútorok, informatikai eszközök beépítése – az új létesítmények várhatóan 2011 szeptemberétől fognak teljes funkcióval üzemelni.

Új tudás, új módszerek

Egy egyetemnek nem csupán a tudomány fejlődésével kell lépést tartania, hanem képzési módszertanában is folyamatosan igazodnia kell a munkaerőpiac változó kihívásaihoz, a felsőoktatás megváltozott feltételrendszeréhez, egyben a hallgatók változó tanulási szokásaihoz. Ezen elvárások alapján rendszeresen frissíteni kell a tananyagokat, s az oktatók számára lehetőséget kell biztosítani az új módszerek elsajátítására.
Ebben nyújt segítséget négy, egymással összefüggő projekt, amelyek közül három meghatározott tudományterületek új tananyagának kidolgozására fókuszál, a negyedik az oktatói munka fejlesztését tűzte ki célul.

Utóbbi, a TÁMOP 4.1.2/C konstrukciójú „Képzők képzése” projekt három modulból áll: a korszerű oktatás-módszertani ismeretek, az információtechnológiai kommunikációs (ITK) ismeretek és az idegennyelvi készségek fejlesztése növeli az egyetemi tanárok tevékenységének színvonalát.

A TÁMOP 4.1.2/A konstrukció keretében megvalósuló projektek közös nevezője, hogy e-learning alapú, részben idegen nyelvű új tananyagok megalkotására irányulnak. A járműgyártás területét érintő fejlesztési program különlegessége, hogy a Széchenyi István Egyetem partnereként a Kecskeméti Főiskola is részt vesz a tananyagok kidolgozásában. Ne feledjük, ahogy Győrben meghatározó gazdasági szereplő az Audi, hamarosan hasonló pozíciót tölt majd be az alföldi városban a leendő Mercedes gyár. További két fontos szakmai vonalon kerül sor tananyagfejlesztésre: a műszaki mesterképzés és a gazdászképzés egyaránt meghatározó jelentőséggel bír mind regionális, mind országos szinten – ezeken a területeken tavalyhoz képest az egyetem megháromszorozta, megnégyszerezte újonnan felvett hallgatói számát.

Innováció, tudásmenedzsment

A SZE-Győr gondolkodásában, működési filozófiájában is meg kíván újulni. Ennek érdekében hozták létre a TÁMOP 4.2.1. projekt keretében a Tudásmenedzsment Központot, amelynek munkatársai elkészítik az egyetem tudástérképét, Kutatási Katalógust, éves K+F jelentés adnak ki, s azon dolgoznak, hogy az intézményen belül és az értékes partnerkapcsolatok szintjén egyaránt ösztönözzék az innovatív szemlélet meghonosodását, fokozzák a vállalkozói, feltalálói kedvet.

Jól példázza ezt az immár második alkalommal meghirdetett Széchenyi Duó alkotói pályázat, amelyen legalább egy hallgatóból és egy oktatóból álló csapatok indulhatnak találmányi tervükkel. Az első kiírás pályaművei közül egy hulladékhő-generátor, egy raktárkezelési rendszer és egy sűrített levegővel üzemelő erőforrás megépítését támogatta a Tudásmenedzsment Központ. A teljes díjazás értéke kiírásonként bruttó 2,5 millió forint.
A szintén idén ősszel meghirdetett Fordított Technológia-transzfer Pályázat célja az egyetemen folyó kutatások, projektek támogatása, a projektfolyamatok megkönnyítése azáltal, hogy a szükséges technológiák használati jogának megvásárlását a nyertes pályázatok esetében a Tudásmenedzsment Központ finanszírozza. A technológia szabadalom, know-how és használati minta lehet.

Tudomány Győrben, mindenkinek

A TÁMOP 4.2.3. konstrukciójú projekt egyik figyelmre méltó eleme az Agóra Pólus Kiállítási Eszközdemonstrációs Pályázat, amelyet győri középiskolásokból, illetve egyetemistákból álló, 3 fős csapatok számára hirdettek meg. A cél az egyetem területén Győr városa által hamarosan felépítendő, „Mobilis” elnevezésű győri „science center” kísérleti demonstrációs eszközeinek megtervezése. A különleges interaktív tudományos központ a közlekedés, a járműgyártás és a mobilitás témakörére alapozza kiállításait, s várhatóan 2012 tavaszán nyitja meg kapuit az Egyetemi Csarnok mögötti területen.

Nagy sikerrel zajlik az egyetem idén februárban megkezdett tudomány-disszeminációs rendezvénysorozata is; szeptembertől már a második félév előadásaira ülhetünk be a Tudomány Győrben Mindenkinek program alkalmaira. A régió értelmiségét a Széchenyi Tudományos Est előadásai várják, míg a leendő egyetemisták a jUNIor Egyetemen szerezhetnek új ismereteket.

(Kisalföldi Gazdaság)